Ακολουθήστε μας:    

Άδεια ανακαίνισης σπιτιού

Άδεια ανακαίνισης σπιτιού

Πριν ακόμη ξεκινήσετε οποιαδήποτε ανακαίνιση στο σπίτι, το γραφείο ή το κατάστημα καλό είναι να ρωτήσετε τον μηχανικό σας, εάν απαιτείται οικοδομική άδεια ή άδεια έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας. Στο παρόν άρθρο μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τι ισχύει με την έκδοση αδειών(άδεια ανακαίνισης σπιτιού).

Άδεια ανακαίνισης σπιτιού

 • Εργασίες όπου δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε άδεια έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας.
 • Εργασίες όπου απαιτείται άδεια, είτε μικρής κλίμακας είτε κανονική

Εργασίες όπου δεν απαιτείται οικοδομική άδεια ούτε άδεια έγκρισης εργασιών μικρής κλίμακας

 1. Εργασίες εσωτερικών χρωματισμών, μικρών επισκευών θυρών και παραθύρων ή μεμονωμένων επισκευών για λόγους χρήσης και υγιεινής,
 2. Μικρής έκτασης εσωτερικές επισκευές ή διασκευές που δεν μεταβάλλουν τη φέρουσα κατασκευή του κτιρίου. Καθώς και κατασκευές που απαιτούνται για τη μετακίνηση ή την κάθε μορφής εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων. Δεν συμπεριλαμβάνεται η κατασκευή ανελκυστήρα της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 4067/2012,
 3. Εξωτερικοί χρωματισμοί ή αντικατάσταση κιγκλιδωμάτων ή επισκευή επιχρισμάτων ή επισκευή όψεων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
 4. Συντήρηση, επισκευή, διασκευή ή και τμηματική αντικατάσταση εγκαταστάσεων και αγωγών κτιρίων,
 5. Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων και υαλοπινάκων στο ίδιο άνοιγμα,
 6. Συντήρηση και επισκευή στεγών ή δωμάτων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
 7. Μικρές διαμορφώσεις του εδάφους μέχρι συν/πλην 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος,
 8. Τοποθέτηση κλιματιστικών και επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση και παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε υφιστάμενα κτίρια, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 16 του ν. 4067/2012, εγκατάσταση συστοιχίας επιτοίχιων λεβήτων αερίου για θέρμανση ή παραγωγή ζεστού νερού χρήσης σε ισόγειους υπαίθριους χώρους κατοικιών, εγκατάσταση συστημάτων τροφοδοσίας, ρύθμισης και μέτρησης φυσικού αερίου, όπως ρυθμιστές, μετρητές και παροχετευτικοί αγωγοί, εγκατάσταση συστημάτων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), υπέργειων σταθμών διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου, σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4067/2012,
 9. Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων, σύμφωνα με τις παραγράφους 2β και 2γ του άρθρου 19 του ν. 4067/2012,
 10. Εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων. Χωρίς χρήση ικριωμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον», καθώς και εργασίες τοποθέτησης παθητικών ηλιακών συστημάτων. Ή αντικατάστασης εξωτερικών κουφωμάτων ή τοποθέτησης ή αντικατάστασης καμινάδων στις εξωτερικές όψεις υφιστάμενων κτιρίων χωρίς χρήση ικριωμάτων,
 11. Τοποθέτηση ή εγκατάσταση εξοπλισμού σε κτίρια, όπως ντουλάπες και γλάστρες, αλλαγή, τοποθέτηση ή και αφαίρεση διαχωριστικών στοιχείων εξωστών. Καθώς και τοποθέτηση μικρής έκτασης μόνιμων διακοσμητικών και χρηστικών στοιχείων, όπως αγάλματα, σιντριβάνια, εικονοστάσια, πάγκοι και τραπέζια, ή πρόχειρων καταλυμάτων ζώων επιφάνειας έως τρία (3) τ.μ. σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
 1. Κατασκευή εστιών, φούρνων και τζακιών με τις καπνοδόχους τους σε ακάλυπτους χώρους οικοπέδων ή γηπέδων, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει κτίριο με χρήση κατοικίας, καθώς και σε κτίριο που διαθέτει οικοδομική άδεια ή υφίσταται νόμιμα, εφόσον δε θίγονται τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου με χρήση κατοικίας,
 2. Κατασκευή πέργκολας με ή χωρίς προσωρινά σκίαστρα επιφανείας έως πενήντα (50) τ.μ., σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια και βεράντες ισογείων, εφόσον δεν απαγορεύεται από ειδικές διατάξεις που ισχύουν στην περιοχή,
 3. Κατασκευές, όπως σκάλες, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες), αντηρίδες και πεζούλια σε ακαλύπτους χώρους οικοπέδων και γηπέδων,
 4. Τοποθέτηση προσωρινών σκιάστρων, περσίδων, προστεγασμάτων και τεντών,
 5. Διάστρωση δαπέδου ακάλυπτου χώρου, με την προϋπόθεση ότι αυτή δεν υπερβαίνει το 1/3 του ακάλυπτου χώρου,
 6. Διαμόρφωση εδάφους έως 0,80 μ. από το φυσικό έδαφος για λόγους βελτίωσης του φυσικού του ανάγλυφου. Με χρήση φυσικών ασύνδετων υλικών, όπως χώμα και λιθοδομή χωρίς κονίαμα, χωρίς αλλοίωση της γενικής φυσικής γεωμορφολογίας του, της φυσικής κλίσης απορροής των ομβρίων υδάτων και των σταθμών αφετηρίας μέτρησης των υψομέτρων,
 7. Κατασκευές εντός οικοπέδου – γηπέδου για τη δημιουργία χώρων εισόδου στα οικόπεδα και γήπεδα. Ύψους έως δυόμισι (2,50) μ., πλάτους έως δυόμισι (2,50) μ. βάθους έως ένα (1.00) μ.,
 8. Κατασκευές για την τοποθέτηση μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος στα όρια των οικοπέδων γηπέδων ή εντός ακάλυπτων χώρων αυτών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Εργασίες όπου απαιτείται άδεια, είτε μικρής κλίμακας είτε κανονική

 1. Εργασίες που απαιτούν τη χρήση σκαλωσιάς. Είτε πρόκειται για τον ελαιοχρωματισμό εξωτερικών τοιχωμάτων, είτε για εργασίες στη στέγη (αντικατάσταση ή επισκευή) ή για οποιαδήποτε άλλη εργασία που απαιτείται η χρήση ικριωμάτων,
 2. Αλλαγή στην εσωτερική διαρρύθμιση, όπως γκρέμισμα εσωτερικών τοίχων ή συνένωση χώρων,
 3. Κατασκευή στεγασμάτων και προστεγασμάτων, καθώς και κατασκευή πέργκολας που ξεπερνάει τα 50 τ.μ. σε ακάλυπτους χώρους, προκήπια, βεράντες ισογείων οικοδομημάτων, σε υπαίθριους χώρους, ανοιχτούς εξώστες και δώματα
 4. Απαιτείται άδεια για κατασκευή ή αντικατάσταση ανελκυστήρα,
 5. Κηποτεχνία, όπως κατασκευή φυτεμένων χωρίων και επιφανειών/δωμάτων. Ομοίως, εάν το οικόπεδο βρίσκεται σε αστικό περιβάλλον και επιδιώκεται κοπή δένδρων,
 6. Οποιαδήποτε αλλαγή στην όψη του κτιρίου που αποσκοπεί σε ανακαίνιση απαιτεί έκδοση άδειας μικρής κλίμακας. Παραδείγματα αποτελούν η διάνοιξη παραθύρων ή μπαλκονόπορτας καθώς και η αντικατάσταση αυτών, εφόσον απαιτείται χρήση ικριωμάτων. Το ίδιο ισχύει για την τοποθέτηση εξωτερικού θερμομονωτικού κελύφους και θερμομόνωσης στεγών στο πλαίσιο του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον»,
 7. Για την εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης,
 8. Κατασκευή τζακιού και της αντίστοιχης καπνοδόχου, καθώς επίσης και η κατασκευή φούρνων με τις καπνοδόχους τους, που μπορεί να προορίζονται για επαγγελματική χρήση. Ομοίως για την τοποθέτηση αγωγών αερισμού σε ανεξάρτητες ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες,
 9. Περίφραξη σπιτιού με λιθοδομή μέχρι ύψος 1 μέτρου ή περίφραξη με ελαφρύ υλικό γηπέδων σε εκτός σχεδίου περιοχές και οικισμούς που δεν είναι εντός σχεδίου πόλεως. Ως περίφραξη νοείται και η πρόχειρη κατασκευή, όπως συρματόπλεγμα, σε μη ρυμοτομούμενα οικόπεδα σε εντός πολεοδομικού σχεδίου περιοχές,
 10. Δοκιμαστικές τομές του εδάφους και εκσκαφή μετά από έγγραφο της αρμόδιας αρχαιολογικής υπηρεσίας,
 11. Τοποθέτηση προκατασκευασμένων κατοικιών για αυτοστέγαση μειονεκτικών και ειδικών ομάδων πληθυσμού όπως εκάστοτε ορίζονται,
 12. Αντλητικές εγκαταστάσεις και κτίσματα με τις απολύτως απαραίτητες διαστάσεις για τη στέγασή τους σύμφωνα με το άρθρο 3 του π.δ. 24/ 31.5.1985 (Δ΄ 270), εκτός της περίπτωσης που επιβάλλεται η κατασκευή υποστυλωμάτων και εφόσον έχουν την απαιτούμενη έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας,
 13. Γεωτρήσεις νερού σε ιδιόκτητα οικόπεδα εντός σχεδίου ή εντός οικισμού ή σε γήπεδα εκτός σχεδίου, μετά από έγκριση του δήμου της περιοχής και της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας,
 14. Εργασίες που απαιτούνται για γεωτεχνικές έρευνες, σύμφωνα με τον ΕΑΚ 2003, χωρίς εργασίες αντιστήριξης,
 15. Εγκατάσταση προσωρινών κατασκευών που συνοδεύεται με πιστοποιητικό στατικής επάρκειας,
 16. Υπόγειοι σταθμοί διανομής ή μέτρησης και ρύθμισης φυσικού αερίου,
 17. Τοποθέτηση εργοταξιακών οικίσκων,
 18. Εκσκαφές καναλιών οδεύσεως καλωδίων εντός των γηπέδων ή οικοπέδων πρατηρίων υγρών καυσίμων για την εγκατάσταση των συστημάτων εισροών – εκροών,
 19. Εργασίες τοποθέτησης υπόγειων, προκατασκευασμένων δεξαμενών αερίου καυσίμου σε πρατήρια καυσίμων,
 20. Τοποθέτηση ασκεπούς δεξαμενής νερού ή πισίνας, μέγιστης επιφάνειας 50 τ.μ., που εξυπηρετείται με εξωτερικά συστήματα μηχανοστασίου τύπου compact και δεν απαιτείται για την εγκατάστασή τους τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα και με την προϋπόθεση ότι το ύψος όλων των κατασκευών σε κανένα σημείο δεν υπερβαίνει περισσότερο το ένα (1,00) μέτρο από την οριστική στάθμη εδάφους και εφόσον δεν απαιτούνται εκσκαφές ή επιχώσεις του φυσικού εδάφους μεγαλύτερες από ένα (1,00) μέτρο για την τοποθέτησή της και τηρείται η απαιτούμενη φύτευση του υποχρεωτικώς ακαλύπτου χώρου. Για την εγκατάσταση απαιτείται δήλωση αρμόδιου μηχανικού που αναλαμβάνει την ευθύνη της στατικής και ηλεκτρομηχανολογικής ασφάλειας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων,
 21. Τοποθέτηση κεραιών,
 22. Κατασκευή λιθόκτιστης αποθήκης σε καλλιεργούμενα αγροκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 4 του Π.Δ. 24/31.5.85 ΦΕΚ 270Δ, με επιφάνεια μέχρι δέκα πέντε (15) τετραγωνικά μέτρα και συνολικό ύψος έως και τρία (3,00) μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της στέγης του οικήματος, εφόσον δεν γίνεται χρήση οπλισμένου σκυροδέματος στην οροφή του, και κατασκευάζεται ανεξάρτητα από τυχόν υπάρχουσα κύρια οικοδομή, μια φορά για κάθε γήπεδο και μετά από έγκριση της αρμόδιας Διεύθυνσης Γεωργίας,
 23. Τοποθέτηση ηλιακών και φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Στην περίπτωση όπου απαιτείται άδεια ανακαίνισης σπιτιού, είτε μικρής κλίμακας είτε κανονική , απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ότι δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, εγκεκριμένο αντίγραφο της κάτοψης του διαμερίσματος και νέα σχέδια κάτοψης με τεχνική έκθεση. Όποια άδεια και αν χρειάζεστε, πρέπει να γίνει έναρξη εργασιών στο ΙΚΑ και να ζητηθεί δημοτική άδεια για κάδο μπαζών. Επίσης, λάβετε υπόψη την αμοιβή μηχανικού για τη μελέτη.

Οι διατάξεις αλλάζουν διαρκώς και δυστυχώς μπορεί μια άδεια ανακαίνισης σπιτιού μικρής κλίμακας ή απλές αλλαγές και συντηρήσεις να χρειάζονται επιπλέον εγκρίσεις.