Ακολουθήστε μας:    

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Καλύτερη ζωή σε ένα έξυπνο σπίτι

Η ενεργειακή αναβάθμιση αφορά σε μια σειρά από βελτιώσεις και επεμβάσεις σε ένα κτίριο με στόχο την αύξηση της ενεργειακής του απόδοσης. Αυτό σημαίνει τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και την αύξηση της άνεσης των χρηστών του κτιρίου. Στην ASTACON Τεχνική Εταρεία, στοχεύουμε στην παροχή λύσεων που θα καταστήσουν το σπίτι σας πιο ενεργειακά αποδοτικό, εξοικονομώντας χρήματα και προστατεύοντας το περιβάλλον.

Οι ενεργειακές παρεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν είναι:

Εξωτερική Θερμοπρόσοψη

Μια σημαντική επιλογή για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου είναι η χρήση ολοκληρωμένων λύσεων θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος. 

Το σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης αποτελείται από θερμομονωτικό υλικό και εφαρμόζεται στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου και προστατεύει τις επιφάνειες από την υγρασία. Η χρήση ολοκληρωμένων λύσεων θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος αποτελεί ουσιαστική δράση για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής του, που μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη.

Θερμό-Υγρομόνωση ταράτσας

Η θερμομόνωση και υγρομόνωση ταράτσας είναι δύο κρίσιμες διαδικασίες στη συντήρηση κτιρίων. Η θερμομόνωση βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου…

…διατηρώντας τη θερμοκρασία μέσα σε επιθυμητά επίπεδα, ενώ η υγρομόνωση προστατεύει από τη διείσδυση υγρασίας, που μπορεί να προκαλέσει ζημιές, όπως μούχλα ή διάβρωση. Η θερμομόνωση της οροφής αποτελεί μία από τις πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

Αναβάθμιση Συστήματος
θέρμανσης – ψύξης

Η αναβάθμιση των θερμικών συστημάτων, είτε κεντρικών είτε αυτόνομων, θεωρείται μια σημαντική ενέργεια για τη βελτίωση…

…της ενεργειακής απόδοσης μιας κατοικίας. Τα παλαιότερα συστήματα είναι ενεργοβόρα και για αυτό πρέπει να αντικατασταθούν με συστήματα νέας γενιάς. Πιθανές εργασίες αναβάθμισης:

⦿ Αντικατάσταση λέβητα παλαιάς τεχνολογίας με αντλίες θερμότητας μονοφασικές ή τριφασικές. Η αντλία θερμότητας αποτελεί ιδανική λύση αντικατάστασης ή παράλληλης λειτουργίας με λέβητα πετρελαίου, καθώς πέραν της οικονομικής λειτουργίας της λόγω των μικρών διαστάσεων της, προσαρμόζεται εύκολα ακόμα και σε περιορισμένους χώρους.

⦿ Αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με λέβητα αερίου τεχνολογίας συμπύκνωσης των υδρατμών των καυσαερίων.

⦿ Εγκατάσταση αυτοματισμών και κεντρικών ελεγκτών ενεργειακής διαχείρισης των συστημάτων θέρμανσης.

Εγκατάσταση Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Η αντικατάσταση ή εγκατάσταση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα και η σύνδεσή του με το υπάρχον σύστημα θέρμανσης για το ζεστό νερό χρήσης μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή απόδοση… 

…της κατοικίας κατά 35%-45% σε σχέση με την αρχική της κατάσταση. Ο ηλιακός θερμοσίφωνας εκμεταλλεύεται την ηλιακή ενέργεια για τη θέρμανση νερού, μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση από άλλες πηγές. Είναι μια πολύ αποδοτική λύση για τη μείωση του κόστους ενέργειας στην κατοικία.

Αντικατάσταση Κουφωμάτων

Τα κουφώματα αλουμινίου λειτουργούν ως εργαλείο στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Αποτελούν από τις πρώτες… 

…αλλαγές που θα πρέπει να πραγματοποιήσει ο ιδιοκτήτης μιας κατοικίας. Τα σύγχρονα κουφώματα αλουμινίου μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη μείωση των ενεργειακών απωλειών και στην εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει την αφαίρεση των παλιών παραθύρων και την εγκατάσταση νέων, πιο αποδοτικών σε ενέργεια κουφωμάτων. Η διαδικασία αυτή συμβάλλει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση και ψύξη, οδηγώντας σε μειωμένες ενεργειακές δαπάνες και βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος του κτιρίου.

Αντικατάσταση Υαλοπινάκων

Μια ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των υφιστάμενων κτιρίων, αποτελεί η αντικατάσταση των μονών υαλοπινάκων με νέους, οι οποίοι διαθέτουν…

…διπλούς υαλοπίνακες και θερμομονωτικό πλαίσιο. Η ενεργειακή αναβάθμιση μέσω της αντικατάστασης υαλοπινάκων είναι μια αποτελεσματική μέθοδος για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου. Οι σύγχρονοι υαλοπίνακες, όπως τα διπλά ή τριπλά τζάμια με ενδιάμεση επίστρωση προσφέρουν σημαντικά καλύτερη θερμομόνωση σε σύγκριση με τα παλαιότερα, μονά τζάμια. Η αντικατάσταση των υαλοπινάκων μπορεί να μειώσει τις θερμικές απώλειες, να βελτιώσει την ηχομόνωση και να μειώσει την ανάγκη για συχνή χρήση θέρμανσης ή ψύξης, εξοικονομώντας ενέργεια και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.

Τοποθέτηση Σκιάστρων

Η ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου μέσω της τοποθέτησης σκιάστρων είναι μια εξαιρετική μέθοδος για την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη βελτίωση…

…του θερμικού άνεσης των χώρων. Τα σκίαστρα προστατεύουν το κτίριο από την υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία κατά τους θερμότερους μήνες, μειώνοντας έτσι την ανάγκη για ψύξη. Υπάρχουν διάφοροι τύποι σκιάστρων, όπως οι εξωτερικές περσίδες, τα συστήματα σκίασης με κινητά στοιχεία. Η τοποθέτηση σκιάστρων μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση ενός κτιρίου μειώνοντας την ανάγκη για ηλεκτρική ενέργεια στα συστήματα ψύξης και θέρμανσης.

Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες led

Η αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων με LED ή άλλους ενεργειακά αποδοτικούς λαμπτήρες μπορεί να μειώσει σημαντικά…

…την κατανάλωση ενέργειας για φωτισμό. Οι LED λαμπτήρες διαρκούν πολύ περισσότερο και καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές λάμπες ή τις λάμπες φθορίου.

Τοποθέτηση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα παράγουν ηλεκτρική ενέργεια απευθείας από τον ήλιο, προσφέροντας μια ανεξάρτητη και βιώσιμη…

…πηγή ενέργειας. Μπορούν να μειώσουν σημαντικά ή ακόμη και να εξαλείψουν την ανάγκη για ενέργεια από το δίκτυο, προσφέροντας σημαντικές οικονομίες στον τελικό καταναλωτή. Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί μια αξιόπιστη λύση για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Συστήματα Αυτοματισμού
και Έξυπνο Σπίτι (Smart Home)

Η εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού μπορεί να αυξήσει την ενεργειακή αποδοτικότητα μέσω του ελέγχου της θέρμανσης, της ψύξης, του φωτισμού…

…και άλλων ηλεκτρικών συσκευών. Ο αυτοματισμός μπορεί να περιλαμβάνει έξυπνους θερμοστάτες, αυτοματοποιημένο φωτισμό, αισθητήρες κίνησης και άλλα συστήματα που βελτιστοποιούν την κατανάλωση ενέργειας. Αυτά τα συστήματα δεν βελτιώνουν μόνο την ενεργειακή απόδοση, αλλά προσφέρουν και αυξημένη άνεση και ευκολία στους κατοίκους.

Είναι προφανές ότι η ενεργειακή αναβάθμιση αποτελεί μια έξυπνη επένδυση για κάθε ιδιοκτήτη, η οποία επιφέρει άμεσα οφέλη όπως:

⦿ Εξοικονόμηση Χρημάτων: Μειώνετε τους λογαριασμούς σας για ηλεκτρισμό και θέρμανση.
⦿ Περιβαλλοντική Προστασία: Μειώνετε το αποτύπωμα άνθρακα του σπιτιού σας.
⦿ Αύξηση της Αξίας του Ακινήτου: Η ενεργειακή αναβάθμιση μπορεί να αυξήσει την αξία του ακινήτου σας.
⦿ Άνεση και Υγεία: Βελτιωμένη θερμοκρασία και ποιότητα αέρα εντός του χώρου.

Είναι σημαντικό για κάθε ιδιοκτήτη να επενδύσει στην ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας του όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά και για τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και υγιούς περιβάλλοντος. Με την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, είμαστε εδώ για να σας καθοδηγήσουμε σε κάθε βήμα της διαδικασίας και να μετατρέψουμε το σπίτι σας σε έναν πιο ενεργειακά αποδοτικό και άνετο χώρο.

Η ενεργειακή αναβάθμιση είναι μια επένδυση για το μέλλον!