Ακολουθήστε μας:    

Υπηρεσίες Μηχανικού

Η ASTACON τεχνική εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες μηχανικού. Για την εξασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, βασιζόμαστε σε ένα ευρύ δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και σκοπός μας είναι η παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών με ταχύτητα και υπευθυνότητα, σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές.

 Η εταιρεία μας σε συνεργασία με αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, τοπογράφους, μηχανολόγους μπορεί να σας προσφέρει όλο το φάσμα των υπηρεσιών των μηχανικών, πάντα σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία, όπως ενδεικτικά:

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας

Αναλαμβάνουμε την έκδοση άδειας για οικοδομικές εργασίες επισκευής και ανακαίνισης μικρής κλίμακας, όπως εσωτερικές διαρρυθμίσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων, επισκευές και ανακαινίσεις όψεων κτιρίων, επισκευές και αντικαταστάσεις στεγών και άλλες εργασίες.

Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Αναλαμβάνουμε την έκδοση Ενεργειακού Πιστοποιητικού για οποιασδήποτε μορφής κατοικίας, καταστήματος ή επαγγελματικής στέγης, σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το Ενεργειακό Πιστοποιητικό είναι υποχρεωτικό να εκδοθεί κατά την πώληση κατοικίας, μίσθωση κατοικίας, ριζικά ανακαινιζόμενης κατοικίας και σε νέα κατοικία, καθώς και για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα εξοικονόμηση κατ’ οίκον.

Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ)

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του Πιστοποιητικού Ηλεκτρολόγου εγγυώμενοι την πλήρη συμμόρφωση με τις τρέχουσες νομοθεσίες και τεχνικές προδιαγραφές. 

Το Πιστοποιητικό Ηλεκτρολόγου – Υπεύθυνη Δήλωση Εγκατάσταση Ηλεκτρολόγου (ΥΔΕ) ζητείται από τη ΔΕΔΔΗΕ όταν: 

ο πελάτης ζητήσει αλλαγή ονόματος στον λογαριασμό του προμηθευτή (π.χ. της Δ.Ε.Η) και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό
ο πελάτης ζητήσει αλλαγή προμηθευτή (π.χ. να φύγει από τη ΔΕΗ) και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό,
ο πελάτης ζητήσει οποιαδήποτε τροποποίηση στην παροχή του (π.χ. επαύξηση) και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό,
ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση και έχει λήξει το προηγούμενο πιστοποιητικό,
ολοκληρώνεται κάθε νέα ηλεκτρική εγκατάσταση και πριν να τεθεί σε λειτουργία από τον χρήστη,
ολοκληρώνεται η επέκταση ή η τροποποίηση κάποιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.

Άδεια Λειτουργίας Καταστήματος

Αναλαμβάνουμε εξολοκλήρου να αδειοδοτήσουμε την επιχείρησή σας για την έναρξη λειτουργίας της. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν την επίσκεψη έμπειρου μηχανικού και αποτύπωση των χώρων…

της μελλοντικής επιχείρησης, την έρευνα του πολεοδομικού φακέλου, τον έλεγχο νομιμότητας των χώρων, την εκπόνηση όλων των

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου, παρέχοντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο υπηρεσιών που εγγυάται την ακρίβεια και τη νομιμότητα των απαιτούμενων εγγράφων περιλαμβάνει:

Πλήρης Έλεγχος Κτιρίου: Εξετάζουμε λεπτομερώς το κτίριο, αξιολογώντας τη δομική του ακεραιότητα και τις εγκαταστάσεις του.
Συλλογή και Επεξεργασία Στοιχείων: Συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα δεδομένα και εκπονούμε τα απαιτούμενα έγγραφα.
Νομιμοποίηση Αδήλωτων Τετραγωνικών: Εάν απαιτείται, αναλαμβάνουμε τη διαδικασία νομιμοποίησης τυχόν αδήλωτων τετραγωνικών.